İşin Aslı

Yeri.org olarak sizlerin turizm ağımız içerisinde web sitesi barındırmanızdan memnuniyet duyuyoruz. Sadece giriş aşamasındaki hizmetler değil tüm aldığınız hizmetler ücretsizdir. 1 yıl veya 5 yıl sonra size siteniz çok fazla hit çekiyor, kaynak tüketiminiz çok fazla diyerek ücret talep etmez. Bu koşul bizim temel koşulumuz olup, diğer tüm sağlayıcılardan en büyük farkımızdır. Fakat; yetişkin, kumar, sahbet içerikli site vb konularda yapılmış bir içeriğe sahipse siteniz bu site yeri.org ağı içerisine barındırılmamaktadır. Spam olarak değerlendirilmekte ve etki alanı (web sitesi adı) silinmektedir.

Eğer böyle bir site ile karşılaştıysanız yeri.org iletişim sayfasından bizlere bildiriniz.

Kullanım Koşulları

Web Sitesi, 13 yaşından küçük çocuklara yönlendirilmez ve Web Sitesindeki hizmet yalnızca 13 yaşındaki veya 13 yaşından büyük kullanıcılara sunulur. 13 yaşından küçükseniz lütfen Web Sitesini kullanmak için kayıt yaptırmayın. Kullanıcı olarak Web Sitesine kayıt yaptıran veya kişisel bilgilerini Web Sitesine veren herkes 13 yaşında veya 13 yaşından büyük olduğunu beyan etmiş olur.

 1. Yeri.org Hesabınız ve Siteniz. Web Sitesinde bir blog oluşturursanız, hesabınızın ve bloğunuzun güvenliğini sağlamak ile sorumlu olursunuz ve söz konusu hesap altında gerçekleşen tüm etkinliklerden ve blog ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen diğer tüm eylemlerden tamamen sorumlu olursunuz. Başkalarının ad ya da itibarından faydalanmaya yönelik davranış dahil, bloğunuzu yanıltıcı ya da yasalara aykırı bir şekilde tanımlayamaz ya da bloğunuza yanıltıcı ya da yasalara aykırı bir şekilde anahtar sözcükler atayamazsınız ve Yeri.org, uygunsuz ya da yasalara aykırı olduğunu ya da Yeri.org’un sorumluluğuna sebebiyet vermesinin aksi takdirde muhtemel olduğunu düşündüğü açıklamaları ya da anahtar sözcükleri değiştirebilir ya da kaldırabilir. Bloğunuzun ya da hesabınızın yetkisiz kullanımlarını ya da diğer güvenlik ihlallerini Yeri.org’a derhal bildirmelisiniz. Yeri, söz konusu eylemler ya da ihmallerin neticesi olarak maruz kalınan her tür zarar dahil tarafınıza ait eylem ya da ihmallerden sorumlu olmayacaktır.
 2. Katkıda Bulunanların Sorumluluğu.Blog işletiyorsanız, blogda yorum yapıyorsanız, Web Sitesinde çeşitli materyaller yayımlıyorsanız, Web Sitesinde bağlantılar yayımlıyorsanız ya da Web Sitesi aracılığıyla çeşitli materyalleri (her bir söz konusu materyal, “İçerik” olarak anılır) kullanıma sunuyorsanız (ya da üçüncü bir tarafın bunu yapmasına olanak sağlıyorsanız), söz konusu İçeriğin içeriğinden ve söz konusu İçerikten kaynaklanabilecek zararlardan münferiden sorumlu olursunuz. İçerik; metin, fotoğraf, video, ses veya kod dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ne şekilde olursa olsun bu durum geçerlidir. İçeriği kullanıma sunarak, içeriğinizin bu koşulları veya Kullanıcı Yönergelerini ihlal etmediğini beyan ve tekeffül etmiş olursunuz.Yeri.org’a web sitenize dahil edilmesi için İçerik göndererek, Yeri.org’a bloğunuzun görüntülenmesi, dağıtılması ve tanıtılması amacı ile İçeriği yeniden oluşturmak, değiştirmek, uyarlamak ve yayımlamak üzere dünya çapında, telifsiz ve gayri münhasır bir lisans bahşedersiniz. İşbu lisans, Yeri.org’un herkese açık bir şekilde ilan edilen içeriği, söz konusu üçüncü tarafların hizmetleri vasıtasıyla içeriğinizi çözümleyebileceği ve dağıtılabileceği (ancak herkese açık bir şekilde görüntülemeyeceği) şekilde yeri.org (örneğin Yeri.org Turizm Ağı vasıtasıyla) tarafından seçilen üçüncü taraflara sunmasına izin verir.

  Gönderinizin sadece bir kısmını kullandıkları ve sitenize geri bağlantı sağlayarak sizi orijinal yazar olarak kaynak gösterdikleri müddetçe (Yeri.org sitesindeki yeniden bloglama işlevi bunu otomatik olarak yapmaz!), diğer Yeri.org kullanıcılarının İçeriğinizi diğer Yeri.org sitelerinde paylaşmasına ve kendi İçeriklerini buna eklemesine (İçeriğinizi yeniden bloglamak olarak da bilinir) de izin verirsiniz.

  İçeriği silerseniz, Yeri bu içeriği Web sitesinden kaldırmak üzere makul çaba gösterecektir, ancak İçeriğe ilişkin önbelleğe almalar ya da atıfların hemen kullanılamaz hale getirilemeyeceğini kabul edersiniz.

  İşbu beyanları ya da garantileri sınırlamaksızın; mutlak takdiri kendisine ait olmak üzere Yeri.org, (i) Yeri.org’un makul fikrine göre Yeri ilkelerini ihlal eden ya da herhangi bir şekilde zararlı ya da itiraz edilebilir olan içeriği reddetme ya da kaldırma ya da (ii) mutlak takdiri tamamen Yeri’e ait olmak üzere ve herhangi bir gerekçe ile herhangi bir birey ya da teşebbüsün Web sitesine erişimini ya da Web sitesini kullanımını sonlandırma ya da reddetme hakkını haizdir (ancak bu, bir yükümlülük değildir). Yeri’in önceden ödenmiş tutarları iade etme yükümlülüğü olmayacaktır.

 3. Ödeme ve Yenileme.
  • Genel Koşullar.
   Etki alanı satın almaları ya da ekstra depolama gibi isteğe bağlı ücretli hizmetler Web sitesinde mevcuttur. (söz konusu hizmetler “Yükseltme” olarak da bilinir). Bir Yükseltme seçerek, söz konusu hizmet için belirtilen aylık ya da senelik abonelik ücretlerini Yeri.org’e ödemeyi kabul edersiniz. Ödemeler, Yükseltme için kaydolduğunuz günde peşin ödeme suretiyle ücretlendirilecektir ve söz konusu hizmetin kullanımını, belirtildiği üzere aylık ya da senelik abonelik dönemi için kapsayacaktır. Yükseltme ücretleri iade edilmez.
  • Otomatik Yenileme.
   Bir Yükseltmeyi iptal etmeyi istediğinizi geçerli abonelik döneminin bitiminden önce bildirmediğiniz müddetçe, Yükseltme aboneliğiniz otomatik olarak yenilenecektir ve kayıtlarımızda adınıza bulunan kredi kartı ya da sair ödeme mekanizması kullanılarak, söz konusu Yükseltme için o esnada geçerli senelik ya da aylık abonelik ücretini (ve de vergileri) toplamak üzere bizi yetkili kılarsınız. Yükseltmeler, sitenizin panosundaki Yükseltmeler bölümünden her zaman iptal edilebilir.
 4. VIP Hizmetler.
  • Bizim için tüm yeri.org müşterileri VIP olup hiç kimseden ekstra bir ücret talep edilmez.
 5. Firehose.
  • Ücretler; Ödeme. Yeri.com Firehose için kaydolarak, akışlara erişime karşılık olarak belirtilen aylık ücretleri yoktur.
  • İzin Verilen Kullanım. Yeri.org Maximsem’i Yeri.org’da mevcut bilgileri arayan, görüntüleyen, çözümleyen, geri alan ve gösteren bir ürün ya da hizmeti geliştirmek üzere kullanabilirsiniz. Yeri.org ismini ya da logolarını ve Maximsem’in bilgi kaynağını tanımlamak üzere sunduğu sair marka öğelerini de kullanabilirsiniz.
  • Kısıtlı Kullanım. Yeri.org içeriğinin yeniden yayımlanması ya da ayrı bir yayımlama platformunun oluşturulması dahil Maxisem tarafından sunulan ürünleri ya da hizmetleri esas itibariyle çoğaltmak üzere Yri.org Maximsem’i kullanamazsınız. Mutlak takdiri tamamen kendisine ait olmak üzere Automattic işbu şartları ya da işbu koşulların özünü ihlal ettiğinize ya da ihlal etmeye teşebbüs ettiğinize inanırsa, Yeri.org Maximsem’i kullanma ve buna erişim beceriniz, bildirim ile ya da bildirimsiz ve geçici ya da daimi olarak geri alınabilir.
 6. Web Sitesi Ziyaretçilerinin Sorumluluğu. Maximsem; Web Sitesinde yayımlanan bilgisayar yazılımı dahil tüm materyalleri gözden geçirmemiştir ve gözden geçiremez ve bu yüzden, materyalin içeriği, kullanımı ya da etkilerinden sorumlu olamaz. Maximsem, Web Sitesini işleterek, web sitesinde yayımlanan materyali onayladığını ya da söz konusu materyalin tam, kullanışlı ve zararsız olduğunu beyan ya da ima etmez. Kendinizi ve bilgisayar sistemlerinizi virüsler, solucanlar, Truva atları ve diğer zararlı ya da yıkıcı içerikten korumak için gerekli önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdadır. Web Sitesinde saldırgan, uygunsuz ya da aksi takdirde itiraz edilebilir içerik ve de teknik yanlışlıkların, yazım hatalarının ve diğer hataların bulunduğu içerik yer alabilir. Web Sitesinde, gizlilik ya da reklam haklarını ihlal eden ya da üçüncü tarafların fikri mülkiyet ve sair mülkiyet haklarını çiğneyen ya da yüklenmesi, kopyalanması ya da kullanılması gerek öngörülmüş gerek öngörülmemiş ek koşullar ve şartlara tabi olan içerik de yer alabilir. Maximsem, Web sitesinin ziyaretçiler tarafından kullanımından kaynaklanan zararlara ilişkin sorumluluk ya da burada yayımlanan içeriğin söz konusu ziyaretçiler tarafından yüklenmesinden kaynaklanan zararlara ilişkin hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
 7. Diğer Web Sitelerinde Yayımlanan İçerik. Bilgisayar yazılımı dahil Yeri.org’un bağlantı sağladığı ve Yeri.org’a bağlantı sağlayan web siteleri ve web sayfaları aracılığıyla sunulan tüm materyali gözden geçirmedik ve gözden geçiremeyiz. Maximsem, WordPress olmayan söz konusu web siteleri ve web sayfalarını denetlemez ve bunların içerikleri ya da kullanımından sorumlu değildir. WordPress olmayan bir web sitesi ya da web sayfasına bağlantı sağlarken, Maximsem, söz konusu web sitesi ya da web sayfasını onayladığını beyan ya da ima etmez. Kendinizi ve bilgisayar sistemlerinizi virüsler, solucanlar, Truva atları ve diğer zararlı ya da yıkıcı içerikten korumak için gerekli önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdadır. Maximsem, WordPress olmayan web sitelerini ve web sayfalarını kullanımınızdan kaynaklanan zararlara ilişkin hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
 8. Telif Hakkı İhlali ve DMCA Politikası. Maximsem, başkalarından fikri mülkiyet haklarına saygı duymalarını talep ederken, başkalarının fikri mülkiyet haklarına da saygı duyar. Yeri.org’da bulunan ya da Yeri.org tarafından bağlantı sağlanan materyalin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, Maximsem’in Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasası (“DMCA”) Politikasına uygun olarak Maximsem’e bildirimde bulunmanızı destekliyoruz. Maximsem, ihlal eden materyale tüm bağlantıların devre dışı bırakılması ya da ihlal eden materyalin kaldırılması suretiyle zorunlu ya da uygun olanlar dahil söz konusu tüm bildirimleri yanıtlayacaktır. Bir ziyaretçinin Maximsem ya da diğerlerinin telif hakları ya da sair fikri mülkiyet haklarını yineleyen bir şekilde ihlal eden bir kişi olduğu uygun şartlarda belirlenirse, Maximsem o ziyaretçinin Web Sitesine erişimini ve Web Sitesini kullanımını sonlandırabilir. Söz konusu sonlandırma halinde Maximsem’in, Maximsem’e önceden ödenmiş tutarları iade etme yükümlülüğü bulunmayacaktır.
 9. Fikri Mülkiyet. İşbu Sözleşme hiçbir Maximsem ya da üçüncü taraf fikri mülkiyetini Automattic’ten size devretmez ve de söz konusu mülkiyete ilişkin ve söz konusu mülkiyetteki tüm hak, mülkiyet ve menfaat (taraflar arasındaki ilişkiye istinaden) münferiden Maximsem’e ait olarak kalacaktır. Automattic, WordPress, WordPress.com, WordPress.com logosu ve Web sitesi ya da Yeri.org ile bağlantılı olarak kullanılan tüm sair ticari markalar, hizmet işaretleri, grafikler ve logolar Maximsem’in ya Maximsem’in lisans verenlerinin ticari markaları ya da tescilli ticari markalarıdır. Web sitesi ile bağlantılı olarak kullanılan sair ticari markalar, hizmet işaretleri, grafikleri ve logolar sair üçüncü tarafların ticari markaları olabilir. Web Sitesini kullanımınız size Maximsem ya da üçüncü taraf ticari markalarını yeniden oluşturma ya da kullanma hakkını ya da lisansını vermez.
 10. Reklamlar. Maximsem, Reklamsız Yükseltmesi veya VIP Hizmetler hesabı satın almadığınız sürece, bloğunuzda reklam görüntüleme hakkını saklı tutar.
 11. Atıf. Maximsem, “Yeri.org’da Blog”, tema yazarı ve bloğunuzun alt bilgisi ya da araç çubuğundaki yazı tipine atıf gibi atıf bağlantılarını görüntüleme hakkını saklı tutar. Alt bilgideki tanıtımlar ve Yeri.org’daki araç çubuğu, yükseltmelerin satın alınıp alınmadığına bakılmaksızın değiştirilemez ya da kaldırılamaz.
 12. Yeri.org Temaları Arkadaşları. Tema dizinimizin Yeri.org bölümü Arkadaşlarından bir ortağın temasını etkinleştirerek, söz konusu ortağın hizmet koşullarını kabul edersiniz. Bunların hizmet koşullarını, ortağın temasını devre dışı bırakarak istediğiniz zaman geri çevirebilirsiniz.
 13. Etki Alanı Adları. Önceden tescil edilmiş bir etki alanı adını kullanarak ya da aktararak bir etki alanı adını tescil ediyorsanız, etki alanı adının kullanımının, İnternet Tahsisli İsimler ve Sayılar Kurumunun (“ICANN”) ilkelerine ve Etki Alanı Adı Kaydı ve Müşteri Hizmeti Sözleşmesine de tabi olduğunu kabul etmiş ve onaylamış olursunuz.
 14. Google Apps. Google Apps aboneliği satın alırsanız bu bölüm geçerli olur. Google Apps, Google tarafından sağlanır ve Google Apps kullanımınız, Google’ın hizmetler için belirlediği Kullanım Koşullarına tabidir ve bu koşulları, Google Apps’i ilk kullanımınızdan önce kabul etmiş olursunuz. Automattic, Google Apps’in yetkili satıcısıdır, Google tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin hiçbir garanti vermez ve Google’ın sunduğu bu hizmetleri dağıtmamızdan ve satmamızdan kaynaklanan Google’a ait hiçbir yükümlülüğü kabul etmez. Google, sunduğu hizmetler için kendi Teknik Destek Hizmetleri Yönergeleri doğrultusunda teknik destek sağlayacaktır. İşletmeyseniz ve Yeri.org siteniz için Google Apps satın alırsanız, 749 veya daha az sayıda personeliniz olduğunu beyan etmiş olursunuz.
 15. Değişiklikler. Hizmetlerimizi sürekli olarak güncelliyoruz ve bu da, hizmetlerimizin sunulduğu yasal koşulları bazen değiştirmek zorunda olduğumuz anlamına gelir. Önemli değişiklikler yaparsak, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce bu durumu bloglarımızdan birinde ilan ederek ya da size bir e-posta ya da sair iletişim göndererek bu değişiklikleri öğrenmenizi sağlarız. Bildirimde, yeni Koşulların yürürlüğe gireceği makul süre belirlenecektir. Değişikliklerimizi kabul etmezseniz, belirlenen bildirim süresi içinde Yeri.org’u kullanmayı durdurmalısınız. Yeri.org’u kullanmaya devam ederseniz bu kullanım yeni Koşullara tabi olacaktır. Bununla birlikte, değişikliklerden önce meydana gelen ihtilaflar, ihtilafın meydana geldiği anda yürürlükte olan Koşullara (bağlayıcı bireysel tahkim klozu dahil) tabi olacaktır.
 16. Sonlandırma. Automattic, derhal etki etmek üzere, herhangi bir gerekçe ile ya da hiçbir gerekçesiz ve bildirim ile ya da bildirimsiz olmak üzere Web Sitesinin tümüne ya da bir kısmına erişiminizi her zaman sonlandırabilir. İşbu Sözleşmeyi ya da WordPress.com hesabınızı (hesabınız varsa) sonlandırmak isterseniz, bunun için Web Sitesini kullanmayı durdurmanız yeterlidir. Mülkiyet hükümleri, garanti reddi, tazminat ve sorumluluğun sınırlandırılması dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tabiatları icabı işbu sözleşmenin sonlandırılmasından sonra geçerliliğini koruması gereken işbu Sözleşmenin tüm hükümleri, sonlandırmadan sonra geçerliliğini korur.
 17. Garanti Reddi. Web Sitesi “olduğu gibi” sağlanır. Maximsem ve tedarikçileri ve lisans verenleri; ticari elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sarih ya da zımni her tür garantiyi reddeder. Automattic ve tedarikçileri ve de lisans verenleri, Web Sitesinin hatasız olacağı ya da Web Sitesine erişimin sürekli ya da kesintisiz olacağı yönünde hiçbir garanti vermez. İçeriği veya hizmetleri Web Sitesinden tamamen kendi kararınızla ve tüm risk size ait olacak şekilde indirdiğinizi veya aldığınızı anlıyorsunuz.
 18. Sorumluluğun Sınırlandırılması. Maximsem ya da tedarikçileri ya da lisans verenleri, aşağıdakiler için sözleşme, ihmal, kusursuz sorumluluk ya da sair hukuki ya da hakkaniyet kuramı uyarınca işbu sözleşmenin esas meselesine istinaden hiçbir surette sorumlu olmayacaktır: (i) özel, arızi ya da netice kabilinden doğan zararlar; (ii) ikame ürünler ya da hizmetlerin tedarik masrafı; (iii) verilerin suistimali ya da kaybı ya da kullanım kesintisi için ya da (iv) hukuki sebepten önceki on iki (12) aylık süre esnasında işbu Sözleşme uyarınca Maximsem’e ödemiş olduğunuz ücretleri aşan tutarlar. Maximsem’in, makul denetiminin ötesindeki meselelerden ötürü aksama ya da gecikmelere ilişkin sorumluluğu yoktur. Yukarıda anılan husus, geçerli yasa tarafından yasaklandığı ölçüde uygulanmaz.
 19. Genel Beyan ve Garanti. (i) Web Sitesini kullanımınızın Automattic Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme ve tüm geçerli yasalar ve yönetmeliklere (çevrimiçi davranış ve kabul edilebilir içeriğe istinaden bölgeniz, eyaletiniz, şehriniz ya da sair idari alandaki tüm yerel yasalar ve yönetmelikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak ve ikamet ettiğiniz ülke ya da Amerika Birleşik Devletlerinden ihraç edilen teknik verilerin iletimine istinaden tüm geçerli yasalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kesinlikle uygun olacağını ve (ii) Web sitesini kullanımınızın üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini ya da kötüye kullanmayacağını beyan ve tekeffül edersiniz.
 20. Tazminat. İşbu Sözleşmenin ihlali dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Web sitesini kullanımınızdan kaynaklanan makul vekalet ücretleri dahil tüm istemler ve harcamalar için Automattic’i, yüklenicilerini ve lisans verenlerini ve bunların ilgili yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını ve aracılarını tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul edersiniz.
 21. Çeviri. İşbu Hizmet Koşulları aslen İngilizce dilinde (ABD İngilizcesi) yazılmıştır. İşbu Koşulları sair dillere tercüme edebiliriz. İşbu Hizmet Koşullarının tercüme edilmiş bir sürümü ile İngilizce sürümü arasında ihtilaf olması halinde İngilizce sürümü hakim olacaktır.
 22. Muhtelif. İşbu Sözleşme esas meselesine istinaden Maximsem ile sizin aranızdaki sözleşmenin tümünü teşkil eder ve ancak gözden geçirilmiş sürümünün Maxim tarafından yayımlanması ya da Maximsem’in yetkili bir yöneticisi tarafından imzalanmış yazılı bir değişiklik ile değiştirilebilir. Şayet mevcutsa, geçerli kanunun aksini öngördüğü ölçüde olmak üzere ve kanun hükümleri arasındaki ihtilaflar hariç bırakılarak işbu Sözleşme, Web sitesine erişim ya da Web sitesini kullanım T.C., yasaları tarafından yönetilecektir ve bunlar ile ilgili olan ya da bunlardan kaynaklanan ihtilaflar için uygun mahkeme yeri İstanbul bulunan bölge mahkemelerdir. Fikri mülkiyet haklarına istinaden (kefalet ödenmeksizin yetkili bir mahkeme nezdinde açılabilecek) istemler ya da ihtiyati ya da muvakkat tedbir istemleri hariç işbu Sözleşme çerçevesindeki ihtilaflar nihai olarak, söz konusu kurallar uyarınca tayin edilen üç hakem tarafından Maxim Reklamcılık.’ın (“YTAH”) (Yargısal Tahkim ve Arabuluculuk Hizmetleri) Kapsamlı Tahkim Kuralları uyarınca halledilecektir. Tahkim yeri İstanbul’dur, tahkim dili Türkçedir ve tahkim kararı herhangi bir mahkemede icra edilebilir. İşbu Sözleşmeyi icra etmek üzere herhangi bir dava ya da yargılamada galip gelen taraf, masraflara ve vekalet ücretlerine hak kazanır. İşbu Sözleşmenin herhangi bir kısmının geçersiz ya da icra edilemez olduğuna karar verilirse, söz konusu kısım tarafların esas niyetini yansıtacak şekilde tefsir edilmeli ve kalan kısımlar tam olarak yürürlükte kalmaya devam etmelidir. Taraflardan birinin herhangi bir durumda işbu Sözleşmenin herhangi bir koşul ya da şartından feragati, söz konusu koşul ya da şart ya da bunların ilgili ihlalinden feragat değildir. İşbu Sözleşme çerçevesindeki haklarınızı işbu Sözleşmenin koşulları ve şartlarına bağlı olmayı kabul eden ve bunlara rıza gösteren taraflara temlik edebilirsiniz; Maximsem işbu Sözleşme çerçevesindeki haklarını hiçbir koşulsuz temlik edebilir. İşbu Sözleşme; tarafları, bunların halefleri ve izin verilen temlik alanları üzerinde bağlayıcı etkiyi haiz olacak ve bunların lehine hüküm ifade edecektir.